1871

Izsečki iz sokolskih revij:

Kaj nam daje telovadba: 

Ker se pa v šoli mora sedeti, je temu treba tudi odškodovanja, in sicer s pomočjo telovadbe, kajti ona ne vadi samo posamnih udov, timveč celo mišičevje. Koliko premore trajalen hud trud pri enem udu, to nam dokazuje velika moč in muskulatura desne roke, posebno pri borilcu. Kar tako enostranska vaja čini z enim udom, to čind pravilne vaje z celo muskulaturo; le vaje dado zdravo, ne presuho ne pretolsto meso, trdo, krepko postavo.