1907

Izsečki iz sokolskih revij:

Vestnik slovenskega Sokolstva.,Društva., Žensko telovadno društvo v Ljubljani

Konec leta je bilo vpisanih 117 telovadk, 20 članic, 97 gojenk. Telovadilo se je ob sredah in sobotah v dveh oddelkih. Borilni odsek je imel na teden po dve borilni uri, ki jih je obiskovalo 10 članic.