1910

Izsečki iz sokolskih revij:

Vestnik slovenskega Sokolstva., Župe in društva., Ljubljanska sokolska župa., Ljubljanskega Sokola redni občni zbor se je vršil dne 26. januarja t. l. v Narodnem domu".

Poročilo:

Dne 4. julija smo se odzvali vabilu Ciril in Metodove podružnice v Grosupljem polnoštevilno. Z vlakom do Šmarja, odtod peš, izvajajoč redovne vaje do Grosupljega. Vrsta telovadcev je tu nastopila na drogu ter z boksom.

  

Vestnik slovenskega Sokolstva., Župe in društva., Ljubljanska sokolska župa.

Ljubljanskega Sokola redni občni zbor. Načelnik br. Bojan Drenik je poročal o telovadbi v preteklem letu.

 Posebno važen izlet našega društva je bil na Vrhniko, kjer so naši telovadci sodelovali pri skupnih prostih vajah, nastopili v 3 vrstah, od katerih se je vzorna vrsta na bradlji posebno odlikovala vaditeljski zbor na 3 konjih in v boksu, naraščaj pa pri vajah s palicami in v mičnih skupinah.

 

Miroslav Tyrš.

Prvo javno telovadbo smo že omenili. Druga se je vršila 1. marca 1863. 1. v spomin obletnice društvene ustanovitve. To pot so nastopili telovadci z dvema novima panogama prvič v javnosti: z viteškim mečevanjem in z borilnim metanjem, ki ga je vadil Tyrš z vaditeljstvom po antičnem vzoru.

 

Telovadba v estetičnem oziru., dr. Miroslav Tyrš:

Izmed borilnih zgrabov pripadajo gotovo k najlepšim oni, pri katerih se postave protivnikov najmanj nejasno zapletajo in so zlasti njih končine določno vidne.

Kar se tiče borbe, gotovo ni treba tu posebej kazati na raznovrstnost v napadnih in hranilnih položajih. Z grabi, seki, bodi in k njim pripadajoča kritja, ločne varke, krožne in skrižne, izpadi, umiki, predskoki in odskoki in pod., to vse, izvedeno pravilno, podaja tako vrsto ustopov in položajev, kakor zase tako v zaporedno ti svoji raznovrstnih in lepih, da moremo borilno metanje in mečevanje, seveda prav vajeno, v ne enem oziru imenovati krono vseh sokolskih vaj.

 

 

Iz slovanskega Sokolstva.(V Belgradu in Sofiji.*)

18 čeških vzornih vrst na orodju ter 1 vrsta čeških telovadcev iz Peterburga na drogu pod vodstvom br. Erbena, razen teh je še nekaj čeških vrst izvajalo boks, skok ob palici v višino, skupine, in dr.; boks 24 bolgarskih dečkov, prav dobra izvedba; proste vaje 91 Hrvatov, izborna izvedba; vaje z bojnimi bati (47 Bolgarov); mečevalna šola (10 Bolgarov), obenem vaje s sekirami (10 bolgarskih dečkov) in proste vaje ter narodni ples kolo selskih Junakov v narodni noši; in končno vaje s kratkimi palicami, 18 Bolgarov iz Skoplja.