Francija

Zgodovina razvoja prvega športnega borjenja s palico:

Razvoj prve športne borbe s palico - imenovane v francoskem jeziku - CANNE DE COMBAT v Francij.
Tako kot v francoskem boksu, se je kontinuiteta starih evropskih tradicij nadaljevala in izoblikovala v športu imenovanem Canne de Combat - borjenju s palico.
Sprehajalna palica kot močno in učinkovito orožje samoobrambe. Dandanes pa je večina obešenih na policah antikvariatov in namenjena prodaji turistom, ki hočejo s seboj v svojo domovino ponesti še utrinek francoske zgodovine.

VIDEO 1: Borjenje in samoobramba s palico -  predstavitev 14.04.1969

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
         
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 361 1843 - Vadba mečevalske veščine (ki jo moramo ločiti od sabljaške) je že od samih začetkov potekala najprej na nadomestnih orožjih - vadbenih lesenih palicah ali lesenih replikah mečev. Samoobrambnega borjenja s palico si ne moremo predstavljati brez poznavanja osnov mečevanja saj je le to kompleksna in zelo dodelana borilna umetnost, ki se je razvijala dolga stoletja evropske zgodovine. Mečevalski mojstri so bili zelo cenjeni v času poučevanja vojaških sil tedanje Evrope, dandanes pa uporaba meča počasi tone v pozabo, nadomešča pa jo športna oblika borjenja s palico s katero pač težje vbadamo kot z mečem, večji poudarek pa dajemo krožnemu gibanju palice saj je pri taki uporabi najbolj efektivna.
2 1850 - Meč reže s pomočjo krožnih zamahov, palica pa udarja s pomočjo istih gibalnih mehanizmov, ki so v uporabi pri mečevanju. Vadbene metode simulacije realne borbe so postopne in se začnejo skozi dotikanje in lahkotno obvladovanje meča in dandanes palice.
3 1800 - 1850 - V borbi s palico oziroma mečevanju je izrednega pomena zakriti svoj namen med izvajanjem tehnike. Prelivanje ene tehnike v drugo in realizacije le te na povsem nepričakovanem mestu rezultira v uspešnem zadetku. Zaradi zajemanja zamaha s palico ali mečem je vsaka tehnika zelo hitro berljiva za nasprotnika v nasprotju z vbadanjem kjer iščemo pravi trenutek in reakcijo. Zato uspešen napad zavijemo v postopno kombinacijo osnovnih mečevalskih gibov, s katerimi postopoma in vztrajno pridobivamo vse boljšo pozicijo in nenazadnje pridemo v položaj realizacije končne čiste tehnike zadetka. Na sliki vidimo prevaro desnega mečevalca, ki spremeni višino mečevanja in s palico napade nogo nasprotnika.
4 19. st. - Začetniku se navadno dozdeva, da je mečevanje nekaj naravnega, kar zna vsakdo, saj smo že vsi mečevali z lesenimi meči v mladosti. Pa temu ni tako. Srečanje z mojstrom mečevanja nas hitro prepriča v nasprotno. Uspešna samoobramba s palico je torej načrtna vadba, ki pripelje do rezultatov počasi z vztrajno in natančno ter poglobljeno vadbo. Na sliki vidimo prve zaščitne obrazne maske, ki ščitijo glavo pri športnem borjenju s palico.
5 začetek 19. st. - Francoski oficirji so se radi pomerili (kot kaže ilustracija) v medsebojnih preizkusih v namišljeni - torej športni borbi s palico izven realnega poligona - borišča, kjer so morali svoje praktično znanje mečevanja uporabljati za zmago v bitkah svoje vojske in za svoje lastno preživetje. Na tej sliki gre za posebnost saj vidimo borbo z dolgo palico "BATON", ki je vsekakor predolga za merjenje znanja v mečevanju s kratkim enoročnim mečem, ki je bil takrat v uporabi. Baton je dolga palica (140 cm), ki jo manipuliramo z obema rokama (kot dolgi dvoročni meč) saj je pretežka in predolga za džanje z eno samo roko. Pri borjenju z "BATON-OM" pa so za razliko od borjenja s krajšim "CANNE-OM" dovoljeni tudi vbodi saj ima masivnejša palica zaradi svoje teže že učinek pri vbadanju nasprotnika na vitalne točke, kot vidimo na sliki vbod proti prsom nasprotnika.
6 19. st. - Borba s "CANNE" palico. Pri obeh mečevalcih vidimo elegantno in precizno držanje palice. Moč udarcev prihaja iz uporabe gibanja telesa, pravilnega uvodnega zamaha in lahkotnega manevriranja palice. Borba v CANNE DE COMBAT borbi je hitra lahkotna, dinamična in polna presenečenj.
7 19. st. - Pri obeh borcih sta naglavni maski, ki ščitita le sprednjo polovico obraza. Palice so narisane malo močnejše kot običajno.
8 19. st. - Borec na levi izvaja tako imenovani dinamični blok, ki mu lahko rečemo tudi speljava palice. Nobena pozicija v mečevanju ni končna kot to navadno mislijo začetniki. Blokiramo nasprotnikov udarec tako da počasi drsimo po njegovi palici in ne statično pri tem pa že zajemamo zamah za kontraudarec.
9 19. st. - samoobrambna situacija z dolgo palico.
10 19. st. - Napadalec z nožem je prestrežen s sprehajalno palico. Napadalec v levi roki drži klobuk (ki ga kasneje uporabi) s katerim bo poskušal zmesti napadenega.
11 19. st. - Sprehajalna palica je bila zelo učinkovito in priročno orožje, ki se je obnašala meču podobno. Še posebej je bila uporabna v tem obdobju, ko je bila mečevalska tradicija  močno prisotna v Franciji.
12 19. st. - Vadba vojakov v parih z naglavnimi maskami in uporabo palice Canne.
13 19. st. - Priročnik francoske mornarice za vadbo tehnike borbe s palico. Naslovna stran.
14 19. st. - Uvodna stran knjige avtorja Georges Heberta o tehnikah vaj samoobrambe.
15 19. st. - Prav tako kot v francoskem boksu je tudi v tehnikah Canne de combata - borbe s palico potreben trening končnega udarca oziroma preizkus moči udarjanja in povezava udarcev na realni tarči. Zato obstajajo tudi v Canne-u posebne tapecirane vreče s človeškemu telesu podobno silhueto v katero izvajamo serije svojih udarcev. Tehnika serij mora biti lahkotna in tekoča, prav tako kot pri boksanju.
16 19. st. - Stran iz omenjen knjige opisuje natančen potek akcij in mest zadetkov z dolgo dvoročno palico BATON. Elementi, ki jih dandanes ne zasledimo več v z znanjem skopih samoobrambnih šolah borbe s palico so nadvse uporabni. Podroben popis pa nam še bolj približa takratno samoobrambno umetnost borbe z dolgo palico, ki je bila v primerjavi z današnjim znanjem šol, ki ne gojijo savata celostna umetnost in veščina brez primere.
17 19. st. - Prikaz enoročne in dvoročne manipulacije CANNE-a, oziroma nekaj težje enoročne palice.
18 19. st. - Spet prikaz veščine udarjanja na provizorično tarčo. Prikaz le enega udarca.
19 19. st - Na fotografiji: Prvi učitelji športnega francoskega boksa in samoobrambe defense gojijo vzporedno še veščino mečevanja oz. borbo s palico imenovano Canne de Combat. Obe znanji (borjenja z golimi rokami in borbe s palico) se dopolnjujeta saj sta v zgodovini nastopali celostno, eno ob drugem. Ločevanje dveh disciplin je nastalo šele s športno specializaicjo - temeljni sistem učenja pa vleče znanje iz istih korenin in principov. Napadalec izvaja napad na prvo nogo, napadeni pa blokira udarec z nizkim navpičnim blokom in hkrati umakne še nogo.
20 19. st. - Podoben element zasledimo na kasnejši fotografiji: vidimo da borca, ki stojita v desnem gardu in palico držita z desno roko, tako kot pač mečujejo desničarji. Diametralno nasprotna vadba v nasprotnem gardu je zelo pomemben dejavnik k boljšemu razumevanju boksanja v levem gardu v kolikor smo desničarji. Še ena razlaga zakaj se vadbi dopoolnjujeta v celostno.
21 19. st. - Prikaz tabele možnih izmikov na stran in s tem zavajanja nasprotnika pri uvajanju napada ali obrambnega delovanja.
22 19. st. - Organizirana vadba z dvoročno dolgo palico BATON-v skupini.
23 20. st. - Napad na nogo v nizki preži desnega napadalca. Levi branilec se ščiti z blokom.
24 20. st. - Prve zanimive raziskave v Canne-u glede težišča telesa pri nagibu čez sprednjo stojno nogo in lepo popisana pozicija v trenutku iztegnitve.
25 20. st. - Položaj v nizki preži z iztegnitvijo. Nizki položaji so izjemno naporni. Kdor je kadarkoli poskusil narediti zaporedne udarce v nizki preži je hitro ugotovil kaj je ekscentrična obremenitev mišic na nogah. Stegenske mišice se odzovejo v prelepi simfoniji, ki rezultirajo v močnem "musklfibru", ki nevajeno telo takih obremenitev  spremlja še nekaj dni.
26 20. st. - Tudi sabljanje pri vbodih prav tako kot mečevanje v našem primeru uporablja nizke preže, saj v izpadu s tem zavedemo nasprotnika ki nas pričakuje na svoji višini, med tem pa jo mi spremenimo in izpademo naprej, pod njegovim napadom.
27 20. st. - Vadbe udarcev v nizkih prežah so samo na začetku težava. Kaj kmalu se tudi pri teh obremenitvah telo privadi tega sicer nekonvencionalnega giba in noge se počasi okrepijo. Zelo veliko mečevalcev ima izjemno močne noge, kar je tudi izjemno dober nadomestek fitness vadbi. V kombinaciji s francoskim boksom pa je to idealno. Vadba Canne de combata je zanimiva in zelo dobro krepi nožne mišice v gibanju, te  pa pri manj dinamični fitness vadbi na napravah dobivajo bolj na statični moči.
28 20. st. - Zavajanje (fintiranje) nasprotnika s prenosom teže. Temeljni principi.
29 20. st. - Začetek uporabe moderne zaščitne opreme v Canne de combat - športni borbi s palico. Podložena obleka, ki blaži udarce po telesu z lahko palico, rokavice, ki varujejo členke in metakarpalne kosti , prste in zapestja ter sabljaška čelada so nepogrešljivi pripomočki v tekmovalni vadbi.
30 20. st. - Prvi posnetki tekmovalnega športnega načina borbe s palico. Napadalec v nizki preži napada prvo desno nogo. Branilec zamenja gard, s tem umakne nogo in pri tem vrača udarec proti napadalčevi glavi.
31 20. st. - Črni napade z nizko prežo v umiku nazaj na nasprotnikovo vodilno nogo, le ta pa se izmakne s skokom v zrak, kar kaže na to, da se je športni Canne de Combat razvil v dinamično igro z mnogimi atraktivnimi elementi, ki navdušujejo publiko brez, da bi pri tem izgubili na uporabnosti in čistosti ter pravilnosti tehnik.

Za bolj podroben pregled zgodovine SAVATE športa priporočamo čtivo MICHEL DELAHAYE - Savate & Chausson - BOXE FRANCAISE, v katerem je obilo dokumentarnega gradiva (knjiga je A4 formata, cca. 200 strani)