V osnovnih šolah

Savate šport poučujemo tudi v sestavu Osnovnih šol in njihovih Interesnih športnih dejavnosti.

Nekdaj obljubljena povezava med uspešnim občinskim društovm in interesno dejavnostjo se žal uresničuje le v nekaj lokalnih sredinah od katerih zagotovo najbolj pozitivno izstopa Ljubljana.
http://www.ostrnovo.si/index.php/aktivnosti/interesne-dejavnosti

Video utrinek iz Francoske šole v Ljubljani (OŠ Livada)


Velike težave pa so že nekaj let zaporedoma prav v domačem kraju naše najuspešnejše športnice Nine Vehar na Vrhniki, kjer je takšna oblika poučevanja nemogoča.

Tudi izjemno opevan projekt Zdrav življenski slog financiran tudi z EU sredstvi se ni niti dotaknil naše savate panoge.

Kaj pa osnovnošolska tekmovanja v boksarskih panogah?
Razen slovenskega juda nobeden predstavnik ostalih 14 borilnih uradnih športov ne sodeluje v tem tekmovalnem sistemu.
Revija ki opeva osnovno in srednješolski šport izhaja v nakladi 2500 izvodov. Je potrebno k temu dodati še ka?

In bo morda združevanje borilstva prineslo skupen nastop na šolskih prvenstvih v Sloveniji? Prav tako verjetno kot pridobitev nacionalnega panožnega športnega centra za kontaktno borilstvo. S figo v žepu.