Javni sektor

Brez podpore javnih financ vseh treh segmentov bi bilo naše delovanje skorajda neizvedljivo na področju vrhunskega in kakovostnega športa.
Lokalne skupnosti
Študentske organizacije