Novosti FIS

12.09.2009 - Mednarodna savate zveza (FIS) uspešno oddala vlogo za sprejetje v AGFIS - Sportaccord

Savate šport se je odločil. S svojo spoštljivo zgodovino na področju borilstva se tudi ta evropski borilni šport vključuje v sistem mednarodnih športnih zvez.
Lanskoletna vloga ni bila poslana zaradi zapletov, ki so nastali pri organizaciji Evropske savate zveze, letošnja oddaja pa je uspela.
Odločitev bo sprejeta v Dubaiu 25. - 30. aprila 2010.( Vir http://www.sportaccordconvention.com/ )
Savate šport je v preteklih letih dokazal svojo množičnost in se organiziral po mednarodnih standardih AGFIS na vseh kontinentih. Po uspešni vključitvi v
World Anti-doping Agency (WADA) je sledila v letu 2005 organizacija odmevnega svetovnega študentskega savate pokala (FISU) v Lillu v Franciji, ter po uspešno
izvedenem svetovnem članskem savate prvenstvu 2004 (Plovdiv), 2006 (Pariz) in 2008 (Pariz) je sledila še vključitev med svetovna prvenstva FISU za leto 2010.
Planirane aktivnosti svetovnega savate prvenstva za mladince (-18 let) so planirane v letu 2011, k čemur pa bo vključitev med priznane mednarodne športne federacije
izjemno pripomogla. Savate tako stopa na pot vrhunskega športa, na katerem je v domačem prostoru gradila Savate zveza Slovenije vse od leta 2003.
Članstvo SVZS v OKS - Olimpijskem komiteju Slovenije se bo tako lahko prestavilo iz malce neprimerne skupine Nacionalnih zvez brez glasovalne pravice - št. 2 - Splošnih
in strokovnih združenj ter nacionalnih zvez v članstvo Nacionalnih športnih zvez neolimpijskih športov, kar bo po Olimpijskem kongresu MOK - mednarodnega olimpijskega
komiteja in zmanjšani vlogi ARISF pomenilo bistveni preskok v kvaliteti delovanja savate športa na domači in mednarodni ravni.