Najava

VSEM SAVATE KLUBOM SAVATE ZVEZE SLOVENIJE

 

 

                                                                                              V A B I L O

 

 

 

IO SVZS na podlagi 14. člena Pravil Savate zveze Slovenije

sklicuje  


                                                                                                                   IZREDNI OBČNI ZBOR

 

 

ki bo v PETEK, dne 16.6.2018 ob 17.00 uri v LJUBLJANI

 

 

Predlog dnevnega reda:

1.   Ugotavljanje sklepčnosti.

    2.  Izvolitev delovnega  predsedstva.
    3.  Potrditev spremenjenih Pravil - licenciranje.

4.  Razno.

 

 

 

Prosimo vas, da se občnega zbora zagotovo udeležite ter potrjeno poverilnico skenirano pošljete SVZS po elektronski pošti savate.slovenia@gmail.com do petka 16.3.2018 oz. jo prinesete na občni zbor.