Usposabljanje strokovnih delavcev


Savate šport je v letu 2010 priznan v OKS - Olimpijskem komiteju Slovenije kot vrhunski šport. Vsi programi izobraževanja in usposabljanja kadrov so potrjeni na Ministrstvu za šolstvo in šport - Strokovni svet za šport v letu 2008. Posamezne stopnje učiteljev savata so vpisane v aplikacijo E-sport , do katere imajo dostop športne organizacije in pa tudi inšpekcijske službe za nadzor poteka usposabljanja športnih kadrov v RS. V letu 2011 je tudi kočno potrjen sistem letnega licenciranja trenerjev s strani OKS, s tem pa so naložene obveznosti trenerjem in pa odgovornosti v primeru neizpolnjevanja predpisanih pogojev za opravljanje športnega dela v savatu na področju RS.

Savate strokovni sodelavec z nazivom:
- Vaditelj
- Inštruktor
- Trener
- Trener- PRO


Usposabljanje 2012:
 
Posnetek:
Migaj raje z nami - september 2012: Savate usposabljanje - vaditelj

Vaditelj ---> klikni