Savate inštruktor

Strokovni sodelavec I - 2. nivo

INŠTRUKTOR SAVATA
  1. Temeljni cilj je usposobiti kandidate za učenje in treniranje ter pomoč strokovnim delavcem višjih stopenj usposobljenosti.
  2. Usposabljanje traja 57 ur (20 ur teorije, 35 ur prakse, 2 uri izpiti)
  3. Usposabljanje je specifično in nima skupnih predmetov z drugimi usposabljanji. Usposabljanje ustreza zahtevam 1. stopnje 2. nivoja zahtevane usposobljenosti športnih delavcev v športu
  4. Programi usposabljanja SVZS so usklajeni s programi usposabljanja FIS.
  5. Program in izvedbo usposabljanja za inštruktorja savata je pripravila tehnična komisija, potrdil pa ga je Izvršni odbor SVZS.
  6. Izvajalci usposabljanja so strokovni sodelavci SVZS. Za specifične predmete mora imeti predavatelj najmanj strokovni naziv trener savata in pooblastilo tehnične komisije SVZS.
  7. Po sprejetem programu usposabljanj strokovnih kadrov SVZS je za usposabljanje za strokovni naziv inštruktor savata vsako leto predvideno 10 mest.

Št. prikazanih elementov: 1
Št. SVZS izkazniceSavate disciplinaFakulteta za šport - splošni delRokavica / palica
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Št. SVZS izkazniceSavate disciplinaFakulteta za šport - splošni delRokavica / palica
2088 Francoski boks  Rokavica - bela 
Št. prikazanih elementov: 1