Savate trener

Strokovni sodelavec II

TRENER SAVATA
  1. Temeljni cilj je usposobiti kandidate za samostojno vodenje in načrtovanje treningov.
  2. Usposabljanje traja 97 ur ( 32 ur teorije, 60 ur prakse, 5 ur izpiti).
  3.  Usposabljanje je specifično in ima skupne predmete z drugimi usposabljanji le v splošnem delu. Usposabljanje ustreza zahtevam 2. stopnje zahtevane usposobljenosti športnih delavcev v športu.
  4.  Programi usposabljanja SVZS so usklajeni s programi usposabljanja FIS.
  5. Program in izvedbo usposabljanja za trenerje savata je pripravila tehnična komisija, potrdil pa ga je Izvršni odbor SVZS.
  6. Izvajalci usposabljanja so strokovni sodelavci SVZS. Za specifične predmete mora imeti predavatelj najmanj strokovni naziv trener pro savata. in pooblastilo tehnične komisije SVZS.
  7.  Po sprejetem programu usposabljanj strokovnih kadrov SVZS je za usposabljanje za strokovni naziv trener savata vsako leto predvideno 7 mest.

Št. prikazanih elementov: 1
Št. SVZS izkazniceSavate disciplinaFakulteta za šport - splošni delRokavica / palica
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Št. SVZS izkazniceSavate disciplinaFakulteta za šport - splošni delRokavica / palica
5684 Francoski boks  Rokavica rumena 
Št. prikazanih elementov: 1