Savate trener-PRO

Strokovni sodelavec III

TRENER PRO
  1. Temeljni cilj je usposobiti kandidate za vodenje treningov izbranih selekcij, vodenje le-teh na tekmovanjih in sodelovanje pri tečajih usposabljanja za strokovne delavce 1 in 2.
  2. Usposabljanje traja 150 ur (40 ur teorije, 110 ur priprava, konzultacije in zagovor naloge).
  3. Usposabljanje je specifično in nima skupnih predmetov z drugimi usposabljanji. Usposabljanje ustreza zahtevam 3. stopnje zahtevane usposobljenosti športnih delavcev v športu.
  4. Programi usposabljanja SVZS so usklajeni s programi usposabljanja FIS.
  5. Program in izvedbo usposabljanja za trenerja pro savata je pripravila Tehnična komisija SVZS, potrdil pa ga je Izvršni odbor SVZS.
  6. Izvajalci usposabljanja so strokovni sodelavci SVZS.
  7. Po sprejetem programu usposabljanj strokovnih kadrov SVZS so za usposabljanje za strokovni naziv Trener pro savata vsako leto predvidena 4 mesta.(po en za vsako športno disciplino (savate forme, canne de combat in baton, savate defense, francoski boks)

Št. prikazanih elementov: 2
Št. SVZS izkazniceSavate disciplina Fakulteta za šport - splošni del Rokavica / palica
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Št. SVZS izkazniceSavate disciplina Fakulteta za šport - splošni del Rokavica / palica
0001 Borjenje s palico  Palica - mojstrska srebrna 
0002 Francoski boks  Rokavica - mojstrska srebrna 
Št. prikazanih elementov: 2