Savate vaditelj

Strokovni sodelavec I - 1. nivo

VADITELJ SAVATA
  1. Temeljni cilj je usposobiti kandidate za pomoč strokovnim delavcem višjih stopenj usposobljenosti pri učenju in treniranju Savata.
  2. Usposabljanje traja 42 ur (10 ur teorije, 30 ur prakse, 2 uri izpit)
  3. Usposabljanje je specifično in nima skupnih predmetov z drugimi usposabljanji. Usposabljanje ustreza zahtevam 1. stopnje 1. nivoja zahtevane usposobljenosti športnih delavcev v športu.
  4. Programi usposabljanja SVZS so usklajeni s programi usposabljanja Svetovne Savate zveze-(FIS).
  5.  Program in izvedba usposabljanja za vaditelja savata je pripravila tehnična komisija, potrdil pa ga je Izvršni odbor SVZS.
  6. Izvajalci usposabljanja so strokovni sodelavci SVZS. Predavatelj mora imeti najmanj strokovni naziv trener savata in pooblastilo lastnega kluba in SVZS.
  7. Po sprejetem programu usposabljanj strokovnih kadrov SVZS je za usposabljanje za strokovni naziv vaditelj savata predvideno število mest določeno s klubskimi potrebami.

Št. prikazanih elementov: 1
Št. SVZS izkazniceSavate disciplinaFakulteta za šport - splošni delRokavica / palica
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Razvrsti 
 
Št. SVZS izkazniceSavate disciplinaFakulteta za šport - splošni delRokavica / palica
0896 Borjenje s palico  Palica - rdeča 
Št. prikazanih elementov: 1