Savate v frankofonskih državah

56 držav članic Frankofonskega združenja
16 članic opazovalk, med katerimi je tudi Slovenija.
Poleg Commonwealth združenja gre za drugo največje jezikovno povezavo po številu držav članic.
Ċ
Savate zveza Slovenije Savate Federation Slovenia,
1. okt. 2012 14:30