Francoski jezik naše 4. največje gospodarske partnerice

NEKEGA DNE BO BOLJE ...

Vse od leta 2003 od začetkov našega delovanja in obiska tedanjega ministrstva pristojnega za šport smo opozarjali da je SAVATE  francoski boks nacionalni šport naše 4. največje gospodarske partnerice kar lahko izdatno vpliva na poboljšanje relacij Slovenija- Francija. Vlade so se menjavale odziva, ki bi pomenil korak naprej pa v vseh teh letih ni bilo. Povabljeni nismo bili niti na en sam posvet ali razpravo, ki bi pomenil promocijo francoskega jezika v kombinaciji s športom savate in pa navezavo stikov s Francijo v obliki partnerskih mest (twin projekti) ali pobratneja šol oz. izmenjave dijakov ter študentov. V letu 2012 smo se celo soočili s popolno nekooperativnostjo pri poskusu organizacije Svetovnega univerzitetnega prvenstva v savatu, podatek da ima Slovenija s Francijo podpisanih kar 55 bilateralnih dogovorov med slovenskimi in francoskimi fakultetami pa takšno nesodelovanja zares razkriva kot popolnoma nelogično in neprofesionalno.

Svoja pisma nismo naslovili samo ministrstvom temveč tudi Olimpijskemu komiteju Slovenije, kjer imamo Slovenci svoje najvišje predstavnike v samem vrhu Evropskega olimpijskega komiteja prav v resorju Marketinga in oglaševanja. (OKS se je namreč ponudil sam vsem zvezam, katerim bi lahko pomagal pri navezavi stikov - tudi sponzorskih s francoskim gospodarstvom). Zdelo se nam je smiselno povezati ta segment na katerega opozarja prav isto ministrstvo (v spodnjem članku), ki se na naše želje prav tako kot OKS ni odzivalo v preteklih letih. Če k temu dodamo še to da šport savate vse od leta 2003 - 2010 v Sloveniji sploh ni bil sofinanciran za svoje vrhunsko delovanje si lahko ustvarimo sliko kako plehke so lahko ideje oz. želje po sodelovanju Sloveniji z našimi najmočnejšimi gospodarskimi partnericami. Ta poziv k učenju francoščine je lahko povsem nerealen za mlade v kolikor v njem ne vidijo vsaj malo uporabne vrednosti pa naj za takšen zgled služi vsaj nacionalni šport Francozov SAVATE, ki je v Sloveniji glede na raziskave Mediane (2012) najmanj razpoznaven (borilni) šport. In če k temu dodamo še poziv, da je vredno sodelovati z gospodarsko partnerico katere nacionalni šport postavimo povsem v ozadje in ga medijsko zanemarimo pri tem pa poudarimo še potrebo znanja francoskega jezika - gre v takšnem primeru morda za nepremišljeno ali celo predrzno potezo?

Vir: http://www.mizks.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/7963/85f546801dc36ad59fd6fe279f927947/

Vabilo k učenju francoščine 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport si v skladu z evropskimi smernicami prizadeva zagotavljati učenju tujih jezikov spodbudno okolje. Večjezičnost posameznika je v današnjem svetu nujnost in velika prednost. Pregled podatkov o številu učencev in dijakov, ki se učijo tujih jezikov, je pokazal, da se še zmeraj relativno malo mladih odloča za učenje francoščine v osnovnih in srednjih šolah, čeprav je Francija četrta gospodarska partnerica Slovenije ter zelo pomembna partnerica na področju sodelovanja v znanosti.
Na področju visokega šolstva je podpisanih kar 55 bilateralnih dogovorov med slovenskimi in francoskimi fakultetami. Zaradi vsega naštetega se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Francoskim inštitutom v Sloveniji odločilo za skupno promocijsko akcijo, s katero bi se približali predvsem mladim. Pripravili smo dva kratka viralna internetna filmčka z duhovito in humorno zgodbo, ki pa imata hkrati tudi izobraževalno noto. Slogan "Znanje je zakon. Govori tuje jezike!"  je široko zasnovan, tokrat pa je v fokusu prav francoščina.

 

Vabimo vas k ogledu! 


No in poglejmo si nadvse zanimiva videoposnetka, ki bosta zagotovo nagovorila mlade k večjemu interesu po učenju francoskega jezika:


Stopnice:


 Telefon: