Sestanki

11.1.2009 Potrditev dela posameznih klubov SVZS za leto 2009 in dogovor o licenciranju ter priprava vseh aktivnosti. Obvezen za vse klube oz. njihove predstavnike ter delovna telesa SVZS.
Obvestila so bila razposlana po e-pošti, objava pa je tudi na tej uradni spletni strani SVZS in koledarju.