SOKOLI in savate‎ > ‎

1867

Nauk o telovadbi

Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Nauk_o_telovadbi#C.%09Vaje_v_napadu_(Uebungen_im_Ausfall).

Gre za prosto vajo udarjalnega borjenja brez nasprotnika in je mišljena kot neke vrste prikaz:

C. Vaje v napadu (Uebungen·im Ausfall). 

1) Borilni nastop (Fechterstand). [Podoba XXI.] Iz navadnega nastopa telovadec stegneno levo nogo postavi za korak na levo od sebe, a desna se v kolenu ugane ter izpogne, da torej drži vsega telesa težo , i da sta si stopali v pravokotji; obe roki se pritisneta k prsim i pesti se stisneta. Enako se borilni nastop napravi, ako se desna noga postavi od sebe i leva ugane.

2) Napad (Ausfall), tudi bojni nastop (Podoba XXII.) Loči se od poprejšnjega v tem, da se mora noga, ktera je postavljena v korak, tako upogniti, da koleno preseza prste; druga noga se po polnem stegne.

Vaje z rokama v napadu so:

a) Iz navadnega nastopa: napad pred-se, na desno, ter ob enem se z roko sune: na desno, pred-se, od sebe, nad-se, pod-se. Takisto je napad pred-se na levo, a z roko se sune na levo : pred-se, od sebe, nad-se, pod-se. Takisto je napad na levo ali na desno pred-se, ka da se  obema rokama sune: pred-se, nad-se, pod-se.

b) Iz razkreke (Seitgratsche) napad na desno, na šijo (schrage), pred-se. Ob enem se koleblje z desnico na šijo, pred-se, nad-se, od sebo. Takisto je iz razkreke napad na levo.

c) Iz navadnega nastopa napad na d esno na šijo pred- se; roka· se vzdigne na desno šijo, a ; njo se mahne na levo. Takisto je tudi napad na levo; takisto dalje napad na levo ali na desno: pred-se, na šijo; ob e roki se skrčita, vzdigaje se, a naposled se nizdolu mahne ž njima.

3) V napadu klekati (Kniewippen im Ausfall).

4) Brzo stopati iz navadnega nastopa v napad ter naopako.

5) Iz "napada na levo," v "napad na desno," i naopako; vselej se od sebe sune z roko na padajoče strani.

6) Napad iz navadnega nastopa:

a) od sebe ;

b ) na šijo pred-se;

c) na ravnost pred-se.

7) Napad, na višek izpomolivši napadajočo nogo, predno stopi na tla.

8) Napad iz zgrbe ( Hockstand).

 

 

V primeru prijemalnega borjenja, ki ga imenujejo borba, gre za predhodnika rokoborbe, ki jo poznajo skorajda vsi narodi po svetu vse od prvih naved v starem Egiptu, seveda pa so tehnike in način preizkusa malce razlikujejo od kulture do kulture.

Vir: https://sl.wikisource.org/wiki/Nauk_o_telovadbi#Borba_(Ringen).

Borba (Ringen)

Za temi vajami je na vrsti borba, v kterej se tudi izkušata po dva telovadca, i to tako, da močnejši zmore slabejšega. Borbi je treba ravnih i melkih tal. Prepovedane so vse nevarne zvijače, prepovedano praskanje, ščipanje, poklekanje nasprotniku na prsi i sključavanje prstov mu.

K borbi spada:

1) Izpodrivanje (Fortdrangen). Nas protnik se rine z mesta. (Podoba XLV.)

2) Izpodnos (Knicken) . Nasprotnik se prime ali pod obema pazuhafua (ganzer Griff), ali samo pod eno (halber Griff)) ali se mu objameta obe roci. (Podoba XLVI.)

3) Izvijanje (Entwinden): telovadec se da objeti, a potem se izkuša izpuliti ali raztrgati objem. (Podoba XLVII.)

4) Vzdigniti nasprotnika objetega pod obema ali samo pod eno pazuho. (Podoba XLVIII.)

5) Vreči nasprotnika stoječega ali vzdignenega.

6) Na tla tiščati ležečega nasprotnika, ki se izkuša vzdigniti.

7) Prava borba. Vreči nasprotnika, obimši ga ali tako, da se mu druga roka dene pod pazuho, druga čez pleči na hrbet, kjer se obe sprimeta za pestjo, ali tudi tako, da se obe roci pod pazuhama deneta na hrbet, kar je boljše, kajti nasprotnik se laže vzdigne ter ali na pošibljena kolena potlači navpik i vznak prekopicne, ali se ž njim oplazi na stran. Nastop za napad i hrambo: široko je stati, goleni imeti nazaj, trup naprej ter nizko poniknivši proti nasprotniku pred-se roci držati v pripravo.

8) Nogo izpodvirati: noga se tako dene nasprotniku za nogo, da ga vrže.

9) Nogo izpodbiti: nasprotnik se v kolenjo zgibo tako udari, da pade.


XLVIa, XLV

 

 

 XLVIb, XLVII