SOKOLI in savate‎ > ‎

1904

Izsečki iz sokolskih revij:

2. Vaje na orodju (cvičeni na naradi), pri katerih se gibamo na in črez orodje ter pod njim; orodje je trdno in nepregibno ali pa pritrjeno in pregibno. Oba razreda imata precejšnje število panog. Vaje z orodjem delimo v naslednje panoge:

a)      vaje z batonom (cvičeni s batonem),

 

Večini naših telovadcev izven ljubljanskega Sokola so menda neznane vaje z batonom. Že tu nam je zategadelj omeniti, da je baton palica, ki se zožuje proti gornjemu koncu; njena dolgost se ravna po velikosti telovadca, ki mu naj sega od tal do brade. Pravzaprav so vaje z batonom borilne vaje (IV. stroka), ki pa se v Sokolstvu ne goje kot take, namreč z resničnim nasprotnikom. Nasprotnika si naj sokolski telovadec le predstavlja v mislih. Vaje obstoje iz "napadov" (udarcev in vbodov) na mišljenega nasprotnika in iz "kritja", s katerim se brani telovadec napadov. Vaje izvaja torej telovadec sam , brez odpora drugega, spadajo torej med vaje z orodjem. Krasne te vaje je l. 1896. z boksom vred uvedel v sokolski telovadni sestav dr. J. Vaniček, načelnik "Zveze češkoslovanskega Sokolstva". Način, na katerega se goje vaje z batonom in boksom v Sokolstvu, je francoski*. Boksa (rokovanja, borbe na pesti; znanega z javnih telovadb ljubljanskega "Sokola", če se izvaja na ta način, le ob mišljenem nasprotniku, tudi ni šteti k borilnim vajam , ampak k prostim kot njih vrhunec.

*) Da bi se priučil francoskemu boksu, batonu in mečevanju, je bil dr. Vaniček sprejet v slavnoznano vojaško telovadno šolo v Joinville, kar se dotlej ni zgodilo niti ne Francozu ne vojaku, tem manj pa tujcem, ki sploh nimajo pristopa v ta zavod. Izvestno izredna naklonjenost Francozov do češkega Sokolstva!

 

Stroka IV.: Borilne vaje.

Pri borilnih vajah (cvičeni upolnicka) brez orodja ali ž njim premagujemo odpor drugih telovadcev. Tudi ta stroka nima razredov. Delimo jo na štiri panoge:

1. Vaje v odporih (cvičeni v odporech), npr. skrčevanje in iztegovanje rok in nog, vzravnavanje in sklanjanje trupa in dr..

2. Vaje v metanju (cvičeni v zapasu).

3. Vaje v rokovanju (borba na pesti, boks; cvičeni v rohovani.)

4. Vaje v mečevanju (cvičeni v šermu).