V srednjih šolah

Če je vzgoja tekmovalnega kadra v osnovnih šolah izjemno pomembna in nujen pogoj za aktivacijo kasnejših kadetov ter mladincev pa imamo v kontaktnem borilstvu v srednješolskem življu pravo luknjo. Največji srednješolski šolski centri in gimnazije, (ki so v Ljubljani najštevilčnejši) ne nudijo nobene povezave z borilnimi kontaktnimi društvi in za to populacijo ne obstajajo nobene interesne športne dejavnosti v katerih bi lahko Savate zveza Slovenije ponudila svoje aktivnosti.
Prav tako v največjem mestu v Sloveniji v Ljubljani MOL - Mestna občina Ljubljana ne more razpolagati in razporejati telovadnih objektov srednjih šol in gimnazij ter dijaških domov, ki so v lasti Ministrstva, tu pa nastaja vrzel, ki se že vrsto let na prigovarjanje največjega mesta ne spremeni in z žalostjo ugotavljamo da je šport vsaj v prestolnici zaradi te sistemske namerne ali nenamerne napake nekako prikrajšan.

Kljub temu da v gimnazijah in srednjih šolah ter pripaqdajočih dijaških domovih obstaja vrsta mladih ki morajo plačevati svoje aktivnosti v komercialnih borilnih sredinah, pa na srednješolske ustanove vstop panoge borilnih kontaktnih športov nimamo:
Navajamo dva primera:

Primer:

Športne gimnazije:
Program ene izmed športnih gimnazij - športni oddelki (judo, karate in taekwondo so prisotni, svoje borilnice pa tam verjetno nimajo - in nobeden od njih ne predstavlja kontaktnega boksarskega športa)

In če poudarimo da obstajajo Olimpijske igre mladih kjer sodelujejo 4 borilni olimpijski športi, največje slovenske šole srednješolskega izobraževanja pa niti za to ne vedo in nimajo pripravljenih strategij za razvoj teh športov, potem le s težka verjamemo, da je namera po krepitvi vrhunskih športnih dejavnosti resnična.

Srednješolska tekmovanja dijakov - link

In ali verjamete da je takšno stanje povsem ustrezalo borilnim športom v zadnjih 20 letih?